Achtergrond

A state of flux

VJcultuur.nl het resultaat van een jaarlang onderzoek naar de VJ cultuur in Nederland, anno 2004-2005. Naar aanleiding van eerder gepubliceerd onderzoek naar de geschiedenis van de VJ cultuur is op VJcultuur.nl een aantal interviews met Nederlandse VJ's te zien en te beluisteren. Hoe kijken zij naar hun eigen praktijk?

De geselecteerde VJ's zijn een afspiegeling van de VJ cultuur in Nederland zoals die eind jaren 80 en in de jaren 90 vorm heeft gekregen. Bij het maken van de selectie is gekozen om te praten met zowel mensen die aan de basis van het VJ-en stonden als degene die later kwamen en tenslotte enkelen die net een aantal jaren bezig zijn. Tevens is gelet op verscheidenheid in aanpak, presentatie en inhoud. Hoewel sommige VJ's zichzelf absoluut geen VJ willen noemen is gekozen om deze algemene term wel te hanteren.

Een van de vragen richt zich juist hierop: Wat is een VJ? Hoe kunnen we een VJ performance beschrijven en interpreteren? Het doel van de website is niet om een vaste definitie te geven van de term VJ noch om een vastomlijnd kader schetsen waarin de VJ zich beweegt. Voorop staat het laten zien van de veranderlijkheid en de beweeglijkheid die de VJ Cultuur kenmerken. Maar bovenal laat de website de stemmen van de VJ's horen om daarmee een fenomeen te beschrijven dat zijn eigen geschiedenis, presentatie en perceptie kent. Een fenomeen dat nog volop in ontwikkeling is en in zijn ongedefinieerdheid veel mogelijkheden kent voor het experiment en inspiratie.

Tenslotte is de website een informatie portaal over de VJ cultuur in bredere zin. De VJ Cultuur is een complexe wereld waarin de beeldtaal die gebruikt wordt divers, nieuw en voortdurend in ontwikkeling is. De website toont de verscheidenheid binnen de VJ cultuur en laat zien waar en welke ontwikkelingen plaatsvinden. Wie houden zich er mee bezig, wat voor materiaal en media gebruiken zij en hoe wordt er vanuit de ‘buitenwereld' naar het DJ/VJ fenomeen gekeken? Via een aparte mailinglist kunnen reacties en opmerkingen achter gelaten worden. VJ Cultuur is in a constant state of flux.

VJ Cultuur Verslag
(pdf)

VJ Culture Report
(pdf)